Camilla Sadolin

Legal Trainee

lt@bergenserlaw.dk
Direkte telefon 96 17 74 78
Mobil 29 17 51 68

Om Camilla Sadolin

Camilla Sadolin beskæftiger sig med erstatningsretlige og forsikringsretlige forhold, primært inden for forskellige typer af professionsansvar, herunder advokaters, revisorers, ejendomsmægleres og pengeinstitutters erstatningsansvar.

Endvidere beskæftiger Camilla Sadolin sig med erhvervsansvar, herunder personskader (differencekrav m.v.), samt produktansvar.

Camilla Sadolin beskæftiger sig med entrepriseretlige forhold, herunder både tvisteløsning og rådgivning om entrepriseretlige kontraktforhold.

Camilla Sadolin beskæftiger sig i tilknytning til disse opgaver med konfliktløsning, herunder retssagsbehandling, samt internationale og nationale voldgiftssager.

Uddannelse

  • Bach. Jur., Aalborg Universitet 2017

Sprog

  • Engelsk og de nordiske sprog.