Emma Engelsted

Advokatfuldmægtig

ee@bergenserlaw.dk
Direkte telefon 96 17 74 71
Mobil 28 14 78 96

Om Emma Engelsted

Emma Engelsted beskæftiger sig med erstatningsretlige og forsikringsretlige forhold, primært inden for forskellige typer af professionsansvar, herunder advokaters, revisorers, ejendomsmægleres og pengeinstitutters erstatningsansvar.

Endvidere beskæftiger Emma Engelsted sig med erhvervsansvar, herunder personskader (differencekrav m.v.), samt produktansvar.

Emma Engelsted beskæftiger sig med entrepriseretlige forhold, herunder både tvisteløsning og rådgivning om entrepriseretlige kontraktforhold.

Emma Engelsted beskæftiger sig i tilknytning til disse opgaver med konfliktløsning, herunder retssagsbehandling, samt internationale og nationale voldgiftssager.

Uddannelse

  • Cand. Jur., Aalborg Universitet 2018

Sprog

  • Engelsk og de nordiske sprog.