Thomas Lindschouw

Advokat (L)

tl@bergenserlaw.dk
Direkte telefon 96 17 74 71
Mobil 28 14 78 96

Om Thomas Lindscouw

Thomas Lindscouw beskæftiger sig med erstatningsretlige og forsikringsretlige forhold, primært indenfor forskellige typer af professionsansvar, herunder advokaters, revisorers, ejendomsmægleres og pengeinstitutters erstatningsansvar, i hvilken forbindelse Thomas blandt andet trækker på sin betydelige erfaring med erhvervsretlige forhold, herunder især rådgivning om selskabsret, entrepriseret, overdragelse af fast ejendom, kontraktsret og konkursbehandling.

Endvidere beskæftiger Thomas Lindscouw sig med ledelsens erstatningsansvar, samt med erhvervs- og produktansvar.

Thomas Lindscouw beskæftiger sig i tilknytning til disse opgaver med konfliktløsning, herunder retssagsbehandling ved alle landets domstole og internationale og nationale voldgiftssager.

Uddannelse

  • Juridisk kandidateksamen fra Århus Universitet 1990
  • Advokat 1993
  • Møderet for Landsretten 2014

Medlemsskaber

  • AIDA – Det Danske Selskab for Forsikringsret

Sprog

  • Engelsk og de nordiske sprog.