Jacob Madsen

Legal Trainee

lt@bergenserlaw.dk
Direkte telefon 96 17 74 70

Om Jacob Madsen

Jacob Madsen beskæftiger sig med erstatningsretlige og forsikringsretlige forhold, primært inden for forskellige typer af professionsansvar, herunder advokaters, revisorers, ejendomsmægleres og pengeinstitutters erstatningsansvar.

Endvidere beskæftiger Jacob Madsen sig med erhvervsansvar, herunder personskader (differencekrav m.v.), samt produktansvar.

Jacob Madsen beskæftiger sig med entrepriseretlige forhold, herunder både tvisteløsning og rådgivning om entrepriseretlige kontraktforhold.

Jacob Madsen beskæftiger sig i tilknytning til disse opgaver med konfliktløsning, herunder retssagsbehandling, samt internationale og nationale voldgiftssager.

Uddannelse

  • Bach. Jur., Aalborg Universitet 2019

Sprog

  • Engelsk og de nordiske sprog.