Kim Jensen

Advokat (L)

kj@bergenserlaw.dk
Direkte telefon 96 17 74 76
Mobil 21 17 74 54

Om Kim Jensen

Kim Jensen beskæftiger sig med erstatningsretlige og forsikringsretlige forhold, primært inden for forskellige typer af professionsansvar, herunder især advokaters og revisorers erstatningsansvar, samt med ledelsens erstatningsansvar.

Endvidere beskæftiger Kim Jensen sig med finansielle virksomheders erstatnings- og forsikringsforhold, herunder i forhold til professionelt ansvar, kriminalitetsforsikringer og ledelsesansvar.

Kim Jensen har betydelig erfaring med selskabs- og kapitalmarkedsret, samt med finansieringsret. Kim Jensen har i en længere årrække arbejdet med børsprospekter, akkvisitionsfinansiering, derivater og strukturerede produkter og ydet rådgivning til udenlandske banker, kreditrating-bureauer vedrørende værdipapirhandel, prospektkrav, short selling, licenskrav, værditransport, realkredit/SDO-lovgivning, clearing, slutafregning, markedsføring og passporting af tilladelser.

Kim Jensen har endvidere arbejdet med rekonstruktion af større internationale og børsnoterede virksomheder.

Endelig beskæftiger Kim Jensen sig med rådgivning af finansielle virksomheder vedrørende regulatoriske forhold i relation til den finansielle lovgivning.

Uddannelse

  • Juridisk kandidateksamen fra Århus Universitet 2006
  • Advokat 2009
  • Møderet for Landsretten 2015

Undervisning

  • Ekstern lektor, Københavns Universitet, 2008-2010 i ”Selskabsformerne og grundlæggende regnskabslære”, samt i ”Formueret III”

Medlemsskaber

  • AIDA – Det Danske Selskab for Forsikringsret

Sprog

  • Engelsk og de nordiske sprog.