Lisbeth Poulsen

Advokatfuldmægtig

lp@bergenserlaw.dk
Direkte telefon 96 17 74 78
Mobil 30 20 94 41

Om Lisbeth Poulsen

Lisbeth Poulsen beskæftiger sig med erstatningsretlige og forsikringsretlige forhold, primært inden for forskellige typer af professionsansvar, herunder advokaters, revisorers, ejendomsmægleres og pengeinstitutters erstatningsansvar.

Endvidere beskæftiger Lisbeth Poulsen sig med erhvervsansvar, herunder personskader (differencekrav m.v.), samt produktansvar.

Lisbeth Poulsen beskæftiger sig med entrepriseretlige forhold, herunder både tvisteløsning og rådgivning om entrepriseretlige kontraktforhold.

Lisbeth Poulsen beskæftiger sig i tilknytning til disse opgaver med konfliktløsning, herunder retssagsbehandling, samt internationale og nationale voldgiftssager.

Uddannelse

  • Cand. Jur., Aalborg Universitet 2016
  • Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot, New York og Wien 2016

Sprog

  • Engelsk og de nordiske sprog.