Mai-Brit Hauge Garval

Advokat (H)

mhg@bergenserlaw.dk
Direkte telefon 96 17 74 79
Mobil 21 26 45 96

Om Mai-Brit Hauge Garval

Mai-Brit Hauge Garval beskæftiger sig med erstatningsretlige og forsikringsretlige forhold, primært indenfor forskellige typer af professionsansvar, herunder advokaters, revisorers, ejendomsmægleres og pengeinstitutters erstatningsansvar, i hvilken forbindelse Mai-Brit blandt andet trækker på sin betydelige erfaring med erhvervsretlige forhold, herunder især rådgivning om selskabsret, immaterialret, kontraktsret og konkursbehandling.

Endvidere beskæftiger Mai-Brit Hauge Garval sig med ledelsens erstatningsansvar, samt med erhvervs- og produktansvar.

Mai-Brit Hauge Garval beskæftiger sig i tilknytning til disse opgaver med konfliktløsning, herunder retssagsbehandling ved alle landets domstole og internationale og nationale voldgiftssager.

Endelig beskæftiger Mai-Brit Hauge Garval sig med erhvervsjuridiske forhold nationalt og internationalt, herunder med selskabsret, immaterialret og kontraktsret.

Uddannelse

  • Juridisk kandidateksamen fra Århus Universitet 1999
  • Advokat 2002
  • Møderet for Højesteret 2017
  • Advokaternes specialistuddannelse i retssagsbehandling og procedure 2016

Undervisning

  • Ekstern lektor (Revisoransvar og erhvervsstrafferet), Aalborg Universitet, 2019-

Medlemsskaber

  • AIDA – Det Danske Selskab for Forsikringsret

Sprog

  • Engelsk, tysk og de nordiske sprog