Niels Holm Jensen

Legal Trainee

nhj@bergenserlaw.dk
Direkte telefon 96 17 74 77

Om Niels Holm Jensen

Niels Holm Jensen beskæftiger sig med erstatningsretlige og forsikringsretlige forhold, primært inden for forskellige typer af professionsansvar, herunder advokaters, revisorers, ejendomsmægleres og pengeinstitutters erstatningsansvar.

Endvidere beskæftiger Niels Holm Jensen sig med erhvervsansvar, herunder personskader (differencekrav m.v.), samt produktansvar.

Niels Holm Jensen beskæftiger sig med entrepriseretlige forhold, herunder både tvisteløsning og rådgivning om entrepriseretlige kontraktforhold.

Niels Holm Jensen beskæftiger sig i tilknytning til disse opgaver med konfliktløsning, herunder retssagsbehandling, samt internationale og nationale voldgiftssager.

Uddannelse

  • Bach. Jur., Aalborg Universitet 2021
  • Justitia Akademi, 2022 / Justitia Academy, 2022
  • University of Catania, Department of Law, 2022

Sprog

  • Engelsk og de nordiske sprog.

Undervisning

  • Studenterinstruktør i Formueret I (aftale- og erstatningsret), Aalborg Universitet, 2019-2020
  • Studenterinstruktør i Grundlæggende Erhvervsret (aftaleret, køberet, funktionærret, selskabsret, kredit og kaution, forvaltningsret og kreditorforfølgning), Aalborg Universitet, 2020-2022