Thomas Damgaard

Legal Trainee

lt@bergenserlaw.dk
Direkte telefon 96 17 74 77

Om Thomas Damgaard

Thomas Damgaard beskæftiger sig med erstatningsretlige og forsikringsretlige forhold, primært inden for forskellige typer af professionsansvar, herunder advokaters, revisorers, ejendomsmægleres og pengeinstitutters erstatningsansvar.

Endvidere beskæftiger Thomas Damgaard sig med erhvervsansvar, herunder personskader (differencekrav m.v.), samt produktansvar.

Thomas Damgaard beskæftiger sig med entrepriseretlige forhold, herunder både tvisteløsning og rådgivning om entrepriseretlige kontraktforhold.

Thomas Damgaard beskæftiger sig i tilknytning til disse opgaver med konfliktløsning, herunder retssagsbehandling, samt internationale og nationale voldgiftssager.

Uddannelse

  • Bach. Jur., Aalborg Universitet 2022

Sprog

  • Engelsk og de nordiske sprog.