Kristian Høyer Wellander

Advokatfuldmægtig

khw@bergenserlaw.dk
Direkte telefon 96 17 74 76
Mobil 21 17 74 54

Om Kristian Høyer Wellander

Kristian Høyer Wellander beskæftiger sig med erstatningsretlige og forsikringsretlige forhold, primært inden for forskellige typer af professionsansvar, herunder advokaters, revisorers, ejendomsmægleres og pengeinstitutters erstatningsansvar.

Endvidere beskæftiger Kristian Høyer Wellander sig med erhvervsansvar, herunder personskader (differencekrav m.v.), samt produktansvar.

Kristian Høyer Wellander beskæftiger sig med entrepriseretlige forhold, herunder både tvisteløsning og rådgivning om entrepriseretlige kontraktforhold.

Kristian Høyer Wellander beskæftiger sig i tilknytning til disse opgaver med konfliktløsning, herunder retssagsbehandling, samt internationale og nationale voldgiftssager.

Uddannelse

  • Cand. Jur., Aalborg Universitet

Sprog

  • Engelsk og de nordiske sprog.