Paw Christensen

Advokat

pc@bergenserlaw.dk
Direkte telefon 96 17 74 79
Mobil 21 17 10 47

Om Paw Christensen

Paw Christensen beskæftiger sig med erstatningsretlige og forsikringsretlige forhold, primært inden for forskellige typer af professionsansvar, herunder advokaters, revisorers, ejendomsmægleres og pengeinstitutters erstatningsansvar.

Endvidere beskæftiger Paw Christensen sig med erhvervsansvar, herunder personskader (differencekrav m.v.), samt produktansvar.

Paw Christensen beskæftiger sig med entrepriseretlige forhold, herunder både tvisteløsning og rådgivning om entrepriseretlige kontraktforhold.

Paw Christensen beskæftiger sig i tilknytning til disse opgaver med konfliktløsning, herunder retssagsbehandling, samt internationale og nationale voldgiftssager.

Uddannelse

  • Juridisk kandidateksamen fra Aalborg Universitet 2015
  • Advokat 2018

Sprog

  • Engelsk og de nordiske sprog.

Medlemskaber

  • AIDA – Det Danske Selskab for Forsikringsret.