Paw Christensen

Advokat

pc@bergenserlaw.dk
Direkte telefon 96 17 74 79
Mobil 24 75 46 45

Om Paw Christensen

Paw Christensen beskæftiger sig med erstatningsretlige og forsikringsretlige forhold, primært inden for forskellige typer af professionsansvar, herunder advokaters, revisorers, ejendomsmægleres og pengeinstitutters erstatningsansvar.

Endvidere beskæftiger Paw Christensen sig med erhvervsansvar, herunder personskader (differencekrav m.v.), samt produktansvar.

Paw Christensen beskæftiger sig med entrepriseretlige forhold, herunder både tvisteløsning og rådgivning om entrepriseretlige kontraktforhold.

Paw Christensen beskæftiger sig i tilknytning til disse opgaver med konfliktløsning, herunder retssagsbehandling, samt internationale og nationale voldgiftssager.

Paw Christensen har endvidere flerårig erfaring fra ATP, hvor han har arbejdet med flere forskellige ordninger under ATP.

Uddannelse

  • Juridisk kandidateksamen fra Aalborg Universitet 2015
  • Advokat 2018

Undervisning

  • Ekstern lektor (Revisoransvar og Erhvervsstrafferet), Aalborg Universitet, Cand. Merc. Aud.-studiet, 2022-

Sprog

  • Engelsk og de nordiske sprog.

Medlemskaber

  • AIDA – Det Danske Selskab for Forsikringsret.