Rasmus Bach Lauritsen

Advokatfuldmægtig

rbl@bergenserlaw.dk
Direkte telefon 96 17 74 78
Mobil 23 23 40 56

Om Rasmus Bach Lauritsen

Rasmus Bach Lauritsen beskæftiger sig med erstatningsretlige og forsikringsretlige forhold, primært inden for forskellige typer af professionsansvar, herunder advokaters, revisorers, ejendomsmægleres og pengeinstitutters erstatningsansvar.

Endvidere beskæftiger Rasmus Bach Lauritsen sig med erhvervsansvar, herunder personskader (differencekrav m.v.), samt produktansvar.

Rasmus Bach Lauritsen beskæftiger sig med entrepriseretlige forhold, herunder både tvisteløsning og rådgivning om entrepriseretlige kontraktforhold.

Rasmus Bach Lauritsen beskæftiger sig i tilknytning til disse opgaver med konfliktløsning, herunder retssagsbehandling, samt internationale og nationale voldgiftssager.

Uddannelse

  • Cand. Jur., Aalborg Universitet

Sprog

  • Engelsk og de nordiske sprog.