Søren Bergenser

Advokat (H), PhD

sb@bergenserlaw.dk
Direkte telefon 96 17 74 72
Mobil 21 17 74 72

Linkedin

Om Søren Bergenser

Søren Bergenser beskæftiger sig med proces og konfliktløsning ved de almindelige domstole og nationale og internationale voldgiftsretter.

Søren Bergenser har specialiseret sig i erstatnings- og forsikringsretlige problemstillinger på erhvervsforsikringsområdet, samt koncipering af forsikringsbetingelser.

Særligt beskæftiger Søren Bergenser sig med professionsansvar, herunder forsikringsmægleres, ejendomsmægleres, advokaters, revisorers, pengeinstitutters og bygningssagkyndiges retsforhold, samt bestyrelses- og ledelsesansvar og finansiel rådgivning, samt investeringsprojekter, herunder K/S-projekter og børsnoteringer.

Endvidere er Søren Bergenser specialiseret i produktansvar, erhvervsansvar og byggeskader.

Endelig beskæftiger Søren Bergenser sig med erhvervsjuridiske forhold nationalt og internationalt, herunder med selskabsret og kontraktforhold.

Søren Bergenser har i sin karriere arbejdet i Finanstilsynet og været udstationeret i et forsikringsselskab.

Uddannelse

 • Visiting Researcher, management liability, Duke University School of Law 2013
 • PhD i retsvidenskab, Københavns Universitet 2011
 • Forskningsophold ved Max Planck Institut für Ausländisches und Internationales Privatrecht Hamburg, 2010
 • Juridisk Kandidateksamen fra Århus Universitet 1999
 • Advokat og møderet for Landsretten 2003
 • Møderet for Højesteret 2008
 • Advokaternes Bestyrelsesuddannelse 2008

Forskning & undervisning

 • Gæsteforelæser i “Torts” og “Produktansvar”, Chicago-Kent College of Law (Professor Richard D. Wright), oktober 2019
 • Gæsteforelæser i “Torts” og “Produktansvar”, IU Maurer School of Law (Professor Jody L. Madeira), november 2018
 • Gæsteforelæser i ”Torts”, UC Berkeley School of Law (Roger J. Traynor Professor of Law, Stephen Sugarman), november 2017
 • Gæsteforelæser i ”Torts II”, New York University School of Law (Crystal Eastman Professor of Law Catherine M. Sharkey), marts 2017
 • Ekstern Lektor i Revisoransvar og Erhvervsstrafferet, Cand.Merc.Aud., Aalborg Universitet 2017-
 • Underviser, “Erhvervsdrivende fonde”, Advokaternes HR, 2017-
 • Underviser, “Bestyrelses- og direktionsansvaret”, Danske Advokater, 2016-
 • Senior Fellow, European Centre of Tort and Insurance Law (ECTIL), Wien 2014-
 • PhD i retsvidenskab 2010-2011 (Tilsynsrådets erstatningsansvar)
 • Ekstern lektor, Aalborg Universitet 2009-  (kursusfagene “Erhvervserstatningsret”, “Forsikringsret”, samt almen erstatningsret på grunduddannelsen)
 • Underviser i kurset “Advokatansvar- og ansvarsforsikring”, “Revisorers erstatnings- og disciplinæransvar”, samt “Produktansvaret”, Advokaternes HR 2013 og 2014
 • Revisorernes HR “Revisoransvar” 2015
 • FSR Danske Revisorer, “Revisorers erstatnings- og disciplinæransvar”, 2014
 • Indlægsholder og ordstyrer på konferencen “Den kompetente bankbestyrelse”, IBC Euroforum 2012
 • Underviser i kurset “Bestyrelsesansvar- og ansvarsforsikring”, IBC Euroforum 2012
 • Underviser, DJØF Efteruddannelse, 2011- (kurserne “Bestyrelsesansvar” og “Produktansvar”)
 • Underviser, Aalborg Advokatkurser, 2011- (kurset “Ejendomsmægleres erstatningsansvar”)
 • Underviser, Juridisk Kursuscenter, 2011- (kurset “Ejendomsmægleres erstatningsansvar”)
 • Underviser, Board Governance A/S 2009- (kursus i bestyrelsesansvar)
 • Foredragsholder på den årlige internationale konference i europæisk erstatningsret i Wien (ECTIL) 2006
 • Underviser, JUC 2006-2010 (kurserne “Bestyrelsens erstatningsansvar”, “Produktansvar” og “Ejendomsmægleres erstatningsansvar”
 • Ekstern lektor, Århus Universitet 2006-2008 (kursusfaget “Erhvervserstatningsret”)
 • Ekstern lektor og specialevejleder, Københavns Universitet 2003-2006 (kursusfaget “Specialiseret erstatningsret”)
 • Undervisningsassistent, Århus Universitet 1998-1999

Medlemsskaber

 • VL Gruppe 34
 • AIDA – Det Danske Selskab for Forsikringsret

Sprog

 • Engelsk, tysk og de nordiske sprog